*โปรดกรอกข้อมูลและคำนวณเพื่อแสดงผลการเปรียบเทียบ ปรับปรุงดอกเบี้ย 24/11/2556
เวอร์ชั่นใหม่ สามารถกรอกดอกเบี้ยเองได้ครับ ไม่ต้องรอปรับปรุงดอกเบี้ย http://www.happycalc.com

โปรแกรมเปรียบเทียบดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยแต่ละธนาคาร
วงเงินกู้:
อัตราดอกเบี้ยต่อปี (กรอกได้ตั้งแต่ 3 - 10.25 ขั้นละ 0.25) : %
ระยะเวลากู้ :
ยอดผ่อนชำระต่อเดือน 0
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 0
Share
ธนาคารและอัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยปกติดอกเบี้ยโปรโมชั่น
ธนาคารธนชาต อัตราดอกเบี้ยผ่อนสบายๆ 3 ปี
ปีที่ 1 MLR-1.25%7.3756.125
ปีที่ 2 MLR-1.25%7.3756.125
ปีที่ 3 MLR-1.25%7.3756.125
ธนาคารธนชาต อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี
ปีที่ 1 = 3.75%7.3753.500
ปีที่ 2 = MLR-0.5%7.3756.875
ปีที่ 3 = MLR-0.5%7.3756.875
ธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (แบบที่ 1)
ปีที่ 1 = 1.25%7.0001.250
ปีที่ 2 = MLR-2%7.0005.000
ปีที่ 3 = MLR-0.5%7.0006.500
ธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (แบบที่ 2)
ปีที่ 1 = 4.5%7.0004.500
ปีที่ 2 = 4.5%7.0004.500
ปีที่ 3 = 4.5%7.0004.500
ธนาคารออมสิน ไม่เกิน 500,000 บาท
ปีที่ 1 = MLR-0.5%7.0006.500
ปีที่ 2 = MLR-0.5%7.0006.500
ปีที่ 3 = MLR-0.5%7.0006.500
ธนาคารออมสิน ไม่เกิน 1,000,000 บาท
ปีที่ 1 = MLR-0.25%7.0006.750
ปีที่ 2 = MLR-0.25%7.0006.750
ปีที่ 3 = MLR-0.25%7.0006.750
ธนาคารออมสิน เกิน 1,000,000 บาท
ปีที่ 1 = MLR7.0007.000
ปีที่ 2 = MLR7.0007.000
ปีที่ 3 = MLR7.0007.000
ธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ)
ปีที่ 1 = 4.25%7.0004.250
ปีที่ 2 = 4.25%7.0004.250
ปีที่ 3 = 4.25%7.0004.250
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั่วไป
ปีที่ 1 =4.5 %7.1254.500
ปีที่ 2 = 5%7.1255.000
ปีที่ 3 = MRR7.1257.125
ธนาคารกรุงเทพ วงเงิน>= 5 ล้านบาท ทางเลือกที่ 1
ปีที่ 1 = 2.5%8.0003.500
ปีที่ 2 = MLR-0.5%8.0007.500
ปีที่ 3 = MLR-0.5%8.0007.500
ธนาคารกรุงเทพ วงเงิน>= 5 ล้านบาท ทางเลือกที่ 2
ปีที่ 1 = 4.5%8.0005.500
ปีที่ 2 = 4.5%8.0005.500
ปีที่ 3 = MLR-0.5%8.0007.500
ธนาคารกรุงเทพ วงเงิน>= 5 ล้านบาท ทางเลือกที่ 3
ปีที่ 1 = MLR-3%8.0005.000
ปีที่ 2 = MLR-1.5%8.0006.500
ปีที่ 3 = MLR-0.5%8.0007.500
ธนาคารกรุงเทพ วงเงิน>= 1 ล้านบาท < 5 ล้านบาท ทางเลือกที่ 1
ปีที่ 1 = 2.5%8.0003.500
ปีที่ 2 = MLR-0.35%8.0007.650
ปีที่ 3 = MLR-0.35%8.0007.650
ธนาคารกรุงเทพ วงเงิน>= 1 ล้านบาท < 5 ล้านบาท ทางเลือกที่ 2
ปีที่ 1 = 5%8.0006.000
ปีที่ 2 = 5%8.0006.000
ปีที่ 3 = MLR-0.5%8.0007.500
ธนาคารกรุงเทพ วงเงิน>= 1 ล้านบาท < 5 ล้านบาท ทางเลือกที่ 3
ปีที่ 1 = MLR-2.5%8.0005.500
ปีที่ 2 = MLR-1.5%8.0006.500
ปีที่ 3 = MLR-0.5%8.0007.500
ธนาคารกรุงเทพ วงเงิน>= 5 แสนบาท < 1 ล้านบาท ทางเลือกที่ 1
ปีที่ 1 = 3.75%8.0004.750
ปีที่ 2 = MLR8.0008.000
ปีที่ 3 = MLR8.0008.000
ธนาคารกรุงเทพ วงเงิน < 5 แสนบาท ทางเลือกที่ 1
ปีที่ 1 = MLR8.0008.000
ปีที่ 2 = MLR8.0008.000
ปีที่ 3 = MLR8.0008.000
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา วงเงินกู้อนุมัติ >= 5 แสน < 1 ล้าน
ปีที่ 1 = MLR-2.258.4506.200
ปีที่ 2 = MLR+0.758.4501.700
ปีที่ 3 = MLR+0.758.4501.700
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา วงเงินกู้อนุมัติ >= 1 ล้าน < 5 ล้าน ทางเลือกที่ 1
ปีที่ 1 = MLR-1.0%8.4507.450
ปีที่ 2 = MLR-0.75%8.4507.700
ปีที่ 3 = MLR-0.5%8.4507.950
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา วงเงินกู้อนุมัติ >= 5 ล้าน ทางเลือกที่ 1
ปีที่ 1 = MLR-1.5%8.4506.950
ปีที่ 2 = MLR-1.5%8.4506.950
ปีที่ 3 = MLR-1.5%8.4506.950
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา วงเงินกู้อนุมัติ >= 5 ล้าน ทางเลือกที่ 2
ปีที่ 1 (1-3) = 0%8.4500.950
ปีที่ 1 (4-12) = MLR-2.5%8.4505.950
ปีที่ 2 = MLR-1%8.4507.450
ปีที่ 3 = MLR-1%8.4507.450
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา วงเงินกู้อนุมัติ >= 1 ล้าน < 5 ล้าน ทางเลือกที่ 2
ปีที่ 1(1-3) = 0%8.4500.950
ปีที่ 1(4-12) = MLR-0.5%8.4507.950
ปีที่ 2 = MLR-0.25%8.4508.200
ปีที่ 3 = MLR-0.25%8.4508.200
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา วงเงินกู้อนุมัติ >= 1 ล้าน < 5 ล้าน ทางเลือกที่ 3(ซื้อประกันชีวิต)
ปีที่ 1(1-3) = 0%8.4500.950
ปีที่ 1(4-12) = MLR-0.75%8.4507.700
ปีที่ 2 = MLR-0.25%8.4508.200
ปีที่ 3 = MLR-0.25%8.4508.200
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา วงเงินกู้อนุมัติ >= 5 ล้าน ทางเลือกที่ 3(ซื้อประกันชีวิต)
ปีที่ 1 (1-3) = 0%8.4500.950
ปีที่ 1 (4-12) = MLR-2.75%8.4505.700
ปีที่ 2 = MLR-1%8.4507.450
ปีที่ 3 = MLR-1%8.4507.450
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา วงเงินกู้อนุมัติ >= 5 ล้าน ทางเลือกที่ 4
ปีที่ 1 = 6%8.4506.950
ปีที่ 2 = 6%8.4506.950
ปีที่ 3 = 6%8.4506.950
ธนาคารทหารไทย ดอกเบี้ย 0% 2 เดือน
ปีที่ 1(1-2) = 0%7.3750.000
ปีที่ 1(3-12) = MLR7.3757.375
ปีที่ 2 = MLR7.3757.375
ปีที่ 3 = MLR7.3757.375
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ดอกเบี้ย HLR 6.625%
ปีที่ 1 HLR 6.625%7.6256.625
ปีที่ 2 HLR 6.625%7.6256.625
ปีที่ 3 HLR 6.625%7.6256.625
ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อบ้านผ่อนสบาย
ปีที่ 1(1-6) = 0%7.0000.000
ปีที่ 1(7-12) = MLR – 2.00%7.0005.000
ปีที่ 2 = MLR – 0.5%7.0006.500
ปีที่ 3 = MLR – 0.5%7.0006.500
ธนาคารยูโอบี แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 เดือน
ปีที่ 1(1-3) = 0%7.6250.000
ปีที่ 1(4-12) = MLR-3.8%7.6253.825
ปีที่ 2 = MLR-1.25%7.6256.375
ปีที่ 3 = MLR-1.25%7.6256.375
ธนาคารยูโอบี แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 9 เดือน
ปีที่ 1(1-9) = 4.55%7.6254.550
ปีที่ 1(10-12) = MLR-1.25%7.6256.375
ปีที่ 2 = MLR-1.25%7.6256.375
ปีที่ 3 = MLR-1.25%7.6256.375
ธนาคารยูโอบี แบบที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี
ปีที่ 1 = 5.15%7.6255.150
ปีที่ 2 = MLR-1.25%7.6256.375
ปีที่ 3 = MLR-1.25%7.6256.375
ธนาคารยูโอบี แบบที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี
ปีที่ 1 = 5.68%7.6255.680
ปีที่ 2 = 5.68%7.6255.680
ปีที่ 3 = MLR-1.25%7.6256.375
ธนาคารยูโอบี แบบที่ 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี
ปีที่ 1 = 5.20%7.6255.200
ปีที่ 2 = 6.15%7.6256.150
ปีที่ 3 = MLR-1.25%7.6256.375
ธนาคารยูโอบี แบบที่ 6 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 3 ปี
ปีที่ 1 = MLR-1.88%7.6255.745
ปีที่ 2 = MLR-1.88%7.6255.745
ปีที่ 3 = MLR-1.88%7.6255.745
ธนาคารไทยพานิชย์ กรณีทั่วไป
ปีที่ 1 = MLR+0.75%8.1008.850
ปีที่ 2 = MLR+0.75%8.1008.850
ปีที่ 3 = MLR+0.75%8.1008.850
ธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 6.25%
ปีที่ 3 = 6.25%7.0006.250
ปีที่ 3 = 6.25%7.0006.250
ปีที่ 3 = 6.25%7.0006.250
ธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปีแรก3.50%
ปีที่ 1 = 3.5%7.0003.500
ปีที่ 2 = MLR7.0007.000
ปีที่ 3 = MLR7.0007.000
ธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 5.5%
ปีที่ 1 = 5.5%7.0005.500
ปีที่ 1 = 5.5%7.0005.500
ปีที่ 3 = MLR7.0007.000
ธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 1 ปีแรก MLR -3.75%
ปีที่ 1 = MLR-3.7507.0003.250
ปีที่ 2 = MLR7.0007.000
ปีที่ 3 = MLR7.0007.000
ธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 2 ปีแรก MLR-1.5%
ปีที่ 1 = MLR-1.50%7.0005.500
ปีที่ 2 = MLR-1.50%7.0005.500
ปีที่ 3 = MLR7.0007.000
ธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 3 ปีแรก MLR- 0.75%
ปีที่ 1 = MLR-0.750%7.0006.250
ปีที่ 2 = MLR-0.750%7.0006.250
ปีที่ 3 = MLR-0.750%7.0006.250